Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOver VOvA

Over VOvA

Het VOvA is een openbare scholengroep voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam. Binnen het VOvA hebben de scholen hun eigen identiteit.

Onze missie
De scholen van het VOvA verzorgen de onderwijsloopbaan van jongeren en alles wat daarmee samenhangt. Wij bieden zoveel mogelijk jongeren uit Amsterdam e.o. de beste kans op de beste toekomst door ze kundig, sterk, zelfstandig en verantwoordelijk te maken (empowerment), en ze diplomagericht op te leiden.

Onze onderwijsfocus
Wij geloven dat de mens zijn eigen bestemming bepaalt en in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm moet geven aan zijn toekomst. Elke schoolloopbaan is uniek, iedere leerling volgt een eigen route. Onze opleidingen dienen daarom niet alleen goede onderwijsproducten aan te bieden, maar leerlingen ook optimaal begeleiden bij hun leerroute.

Onze ambities

 1. Compleet en samenhangend aanbod van kwalitatief en diplomagericht onderwijs.
 2. Didactische aanpak die de leerling kundig sterk, zelfstandig en verantwoordelijk maakt.
 3. Maximale kansen op op- en doorstroom naar de beste plek in het vervolgonderwijs.
 4. Authentieke en veilige scholen met een leercultuur die bij de leerling past en waarin hij zich het beste kan ontwikkelen.

Schooltypes
Het VOvA heeft een volledig (voortgezet) onderwijsaanbod in huis: van praktijkonderwijs tot voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het onderwijs wordt gegeven op meerdere schoollocaties, verdeeld over de gehele stad Amsterdam. Het VOvA telt ongeveer 3000 leerlingen. Voor een overzicht van onze scholen klikt u hier.

Vertegenwoordiging en inspraak
Meepraten en beslissen over onderwijszaken is belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Daarom zijn ouders en leerlingen binnen het VOvA op iedere school vertegenwoordigd. Dit gebeurt in diverse geledingen zoals de medezeggenschapsraad, ouderraad/ouderklankbordgroep en leerlingenraad/leerlingklankbord etc. In deze geledingen wordt over beleid en schoolse zaken gesproken. Aanvullende informatie staat in de schoolgids van elke school. Deze is te vinden op de eigen schoolsites.

Contacten met derden
Het VOvA heeft vanzelfsprekend zeer goede contacten met het vervolgonderwijs. Natuurlijk met het ROC van Amsterdam (onze scholengroep valt onder hetzelfde bestuur), een onderwijsinstelling met vooral veel mbo-opleidingen. De overstap van ons vmbo naar het mbo is daarmee eenvoudiger. Daarnaast werken wij vanuit de Bredero Mavo, De nieuwe Havo en het Hyperion Lyceum ook nauw samen met het hbo en de universiteiten in Amsterdam. Verder hebben onze scholen goed contact met het basisonderwijs.

Het VOvA neemt deel aan verschillende schooloverstijgende overleggen, onder meer:

 • Het Overleg Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs (OSVO)
 • VO Regiobestuur Amsterdam en het schoolleidersplatform van de VO-raad
 • Het bestuur Samenwerkingsverband
 • Overkoepelende expertgroep Samenwerkingsverband
 • Het Samenwerkingsverband Amsterdam; Directeurenoverleg Amsterdam Noord, Directeurenoverleg Amsterdam Centrum/Zuid, Amsterdam-Oost, Amsterdam West
 • Directeurenoverleg havo en vwo scholen
 • Het Samenwerkingsverband Praktijkonderwijs Amsterdam SPA
 • Het stedelijk overleg nevenvestiging zorg
 • Platform Masterplan Techniek Amsterdam
 • Overleg met categorale gymnasia / vwo-scholen

Jaarverslagen