Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaOver VOvA

Medezeggenschap

Vertegenwoordiging en inspraak

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. Sinds 1 augustus 2016 geldt voor het VOvA een nieuw medezeggenschapsstatuut, waarmee ook een MR-deelraad per schoollocatie is ingesteld. In deze deelraden zijn personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en waar de leden advies- en/of instemmingsrecht op hebben, komen in de deelraad aan bod. Aanvullende informatie over de deelraad is te vinden in de schoolgids van elke school. Deze zijn te vinden op de eigen schoolsites.

Naast de MR-deelraden per schoollocatie, is er ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De huidige samenstelling van de GMR is:

Personeel
Dennis Smit, voorzitter
Machiel Vegting, secretaris
Geert Groot
Frank de Groot
Ria Sullot
Ouders
Monique Dodson
Marjolein van Erven
Leerlingen
Quinten van Zeelt
vacature

Belangrijke documenten